نگین قائمی (ویولن و موسیقی کودک)

متولد ۱۳۷۵
مدرس ویولن کودکان و موسیقى کودک

استادان: فرید فتحعلی زاده، علی کیانی، صمد برقی و بهرنگ آزاده
دارای کارت عضویت انجمن صنفی موسیقی ایران

فعالیتها:
عضویت و اجرا در ارکستر صبا مشهد (سال٩٢-٩۵)، عضویت و اجرا در ارکستر اموزشگاه موسیقی ارف (سال٩۵و٩۶-تالار وحدت)
عضویت و اجرا در ارکستر سرزمین خورشید(سال٩٧-تالار رودکی)، عضویت در ارکستر ایرانویج (سال ٩٧)، عضویت در ارکستر نوای وارش(سال٩٨)، عضویت و اجرا در ارکستر آموزشگاه موسیقی بهرنگ (سال ٩٨-پردیس تئاتر تهران)
دارای مدرک مربی گری ارف از آموزشگاه ارف (مسعود نظر)
سابقه تدریس در آموزشگاههای  ساز و آواز، کالیوه ، بهرنگ، آکادمی موسیقی هنر نوین