فرهاد رجبی راد (سه تار )

متولد ۱۳۶۵

دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد موسیقی از دانشگاه هنر تهران

فراگیری تار و سه تار نزد استادان: مسعود ابراهیمی، مسعود شعاری، هوشنگ ظریف، داریوش پیرنیاکان

۱۶ سال سابقه تدریس  تار و سه تار

مدرس دانشگاه و هنرستان موسیقی ملی ایران

مدیرگروه موسیقی در واحد ۴۸ فرهنگ و هنر تهران.